Ondersteuning bij jouw weg naar een gezond en gelukkig leven

STRESS - OVERSPANNEN - BURN OUT

STRESS - OVERSPANNEN - BURN OUT

De aanhoudende stress

De lichamelijke en geestelijke reacties op aanhoudende stress vormen een steeds groter probleem in de hedendaagse gezondheidszorg. Stijgende werkdruk, lawaai, licht, straling enzovoorts zorgen voor toenemende stressfactoren. Ook diverse voedsel additieven vormen alleen of in bepaalde combinaties een belangrijke stressfactor voor ons lichaam. Wat wordt toegevoegd om het eten langer houdbaar, op smaak en op kleur te houden, staat weliswaar op de verpakking, maar zegt niets over de eventuele schadelijkheid. Voor elektromagnetische straling geldt hetzelfde. Van radioactieve straling is bekend dat het zeer schadelijk is. Over de straling uit de elektrische dekens, magnetrons, televisie, computers,
mobiele telefoons enzovoorts bestaat veel onduidelijkheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat elektromagnetische straling een stressreactie van bet lichaam kan oproepen. Zo is in een onderzoek aangetoond dat kortdurende blootstelling aan de straling van een mobiele telefoon een stijging van de bloeddruk veroorzaakt. Een andere toenemende stressor is een steeds hoger verwachtingspatroon over zaken die we allemaal moeten en moeten kunnen. Tevens gaan alle technische ontwikkelingen steeds sneller.

Aanhoudende stress

Kortom, de moderne mens staat bloot aan een scala van stressfactoren waar we vaak maar weinig invloed op kunnen uitoefenen hoewel we ons dat in de praktijk nauwelijks realiseren. Het resultaat van dit groeiend aantal stressfactoren is een toenemende mate van aanhoudende stress, met als gevolg een verstoring tussen de balans van inspanning en ontspanning. Hierdoor vermindert de fysieke en psychische belastbaarheid. Het lichaam geeft een algemene stressreactie zonder daarbij acht  te slaan op de specifieke oorzaak. De stressreactie in het lichaam verloopt via het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel en het hormonale zenuwstelsel, die we beiden niet bewust kunnen beïnvloeden. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een sympathisch en parasympathisch deel. Bij stress wordt het sympathische stelsel geactiveerd, het parasympathische wordt tegelijkertijd onderdrukt. Om snel te kunnen reageren, worden de hormonen adrenaline en noradrenaline aangemaakt.  Het parasympathische stelsel zorgt voor rust, regeneratie, groei, opslag van energie, spijsvertering enz. Verder vindt er een opeenstapeling van hormonale reacties plaats. Klieren als de hypothalamus en de hypofyse worden tijdens de stress geactiveerd of afgeremd. De snelheid en omvang van de hormonale reactie verschilt per persoon, per stressor en per psychische context op dat moment. Het lichaam wordt via deze reacties klaargemaakt om te vechten of te vluchten. De hartslag versnelt, de bloeddruk gaat omhoog, de ademhaling versnelt, energie (glucose) wordt gemobiliseerd en naar de spieren gebracht, de spieren spannen zich aan, het immuunsysteem wordt geremd, pijnprikkels worden onderdrukt, de zintuigen worden gevoeliger en de spijsvertering wordt stilgelegd. Hiermee wordt aan alle voorwaarden voldaan om een bedreigende situatie snel het hoofd te kunnen bieden. In geval van een psychologische of een fysieke omgevingsstressor is deze lichamelijke verandering niet altijd even zinvol. Daarbij komt nog dat er vaak geen gelegenheid is om te vluchten of te vechten.

HET GEVOLG VAN CONTINU STRESS

Stress op het werkDezelfde stressreactie die bij een acute bedreiging zinvol is, keert zich bij een chronische belasting tegen ons. De stressreactie zelf gaat schade aanrichten tot op cellulair niveau. De blijvende onderdrukking van het parasympa-thische zenuwstelsel verhindert het noodzakelijk herstel van het lichaam. Langdurige onderdrukking van pijnprikkels maakt dat je niet meer goed kunt onderscheiden wat schadelijk voor je is. Dit leidt op den duur tot uitputting. Chronische en telkens terugkerende stressoren verhogen de kans op ziekte. Zijn het autonoom zenuwstelsel en hormoonstelsel eenmaal een lange tijd uit balans, dan is het verminderen en zelfs verwijderen van de externe stressoren onvoldoende om die balans op korte termijn te herstellen. Diverse cellulaire functies zijn ernstig verstoord en herstellen niet meer vanzelf. 

Na verloop van tijd ontstaan er allerlei klachten, zoals:

 • vermoeidheid
 • spierpijnen, verhoogde spierspanning RSI (muisarm)
 • depressie
 • slaapstoornissen
 • prikkelbaar, agressief gedrag
 • concentratieproblemen
 • grotere vatbaarheid voor ziekten
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • hoge/lage bloeddruk
 • hartkloppingen
 • burn-out

  Stress

Voor een echt afdoende aanpak van stress aandoeningen is het essentieel de fysieke en psychische stress reacties te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan tegen te gaan. De balans in het autonoom en hormonaal systeem moet structureel worden hersteld. Zonder deze balans hebben de overige maatregelen en therapieën maar gedeeltelijk en daarmee beperkt effect. Dit is juist het gebied waarop de Pyra Vitaliteitsbehandeling actief is. De therapie is gericht op het weer in balans brengen van het autonoom en hormonaal systeem en het optimaliseren van het energetisch niveau, waardoor de fysieke en psychische belastbaarheid worden versterkt. Ervaringen met de Pyra Vitaliteitsbehandeling wijzen uit dat mensen zich beter, fitter en minder gestresst voelen, dat ze minder vaak ziek zijn, beter communiceren en meer zin in het leven hebben. Bij de behandeling van overspannenheid en burn out blijkt in de praktijk, dat cliënten bij behandeling met de Pyra -vitaliteits-behandeling 2-3 maanden sneller gezond zijn dan bij andere behandelings-methoden. Na maximaal 5-6 behandelingen zijn vaak veel klachten zoals hierboven beschreven verdwenen.

 

Ron Henfling Relaxing

DE WERKING VAN DE PYRA VITALITEITSBEHANDELING

De werking van de Pyra Vitaliteitsbehandeling is gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van de werking van menselijke cellen en van het menselijk energetisch systeem. De Pyra Health is een piramidevormig apparaat voorzien van een korte antenne. Deze vangt elektromagnetische straling op en zet die om in een kwantumenergie die door de cellen van het lichaam wordt opgevangen. Hierdoor ontstaat er een verhoogde energie in de cellen, waardoor de celstofwisseling en het immuunsysteem verbeteren. Tot op celniveau wordt zo de onbalans in het leven hersteld, hetgeen uiteindelijk resulteert in het in evenwicht komen van het autonoom en hormonaal systeem.  
   
De eerste dagen na behandeling heeft het lichaam tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, waardoor het mogelijk is dat er in eerste instantie de volgende klachten kunnen optreden:

 • ontgiftingsverschijnselen (bijv. hoofdpijn, diarree, benauwdheid)
 • vermoeidheid
 • slapeloosheid
 • verhoogde gevoeligheid
 • verhoogde zweetreactie
 • verkoudheid

Dit is dus een goed teken en trekt in de regel na enkele dagen weer weg. Intussen werken we alweer 10 jaren met deze pyra vitaliteitsbehandeling en de resultaten zijn dermate verbluffend, dat ook psychologen, arbodiensten, reïntegratieburo’s en andere collega’s hun patiënten naar ons doorsturen voor deze behandelingen. Hen mening is, dat mensen gemiddeld weer 2-3 maanden eerder aan het werk zijn als zonder deze behandeling.   Behandeling van de oorzaak Na deze energetische behandeling is het uiteraard wel belangrijk te gaan kijken naar de oorzaak van deze overspannenheid of burn out. Hoe kan het zo ver komen dat iemand zover over zijn grenzen heengaat, dat hij/zij er zo ziek van wordt. Zonder behandeling van de oorzaak blijft de kans op herhaling levensgroot aanwezig.

Laatste nieuws

3

oktober

Bij de zorgverleners begint het te kraken

We hebben hier in Nederland gelukkig een van de beste zorgstelsels ter wereld. Daar mogen we ons abs…

meer

28

maart

Bindingsangst

Petra is een beetje afstandelijk zegt Michiel terwijl hij zijn hand naar haar uitstrekt, maar hij la…

meer

7

november

RIVM: Vaccins kunnen het immuunsysteem verstoren

Bron: Artikel Annemieke Nieborg - Vaccinaties

Al jaren doe ik onderzoek naar vaccins. Mijn zoektoch…

meer

2

februari

Depressie is géén chemische onbalans in uw hersenen

Deze overtuigende video bevat interviews met deskundigen, ouders en slachtoffers. Het is het verhaal…

meer