Ondersteuning bij jouw weg naar een gezond en gelukkig leven

Privacy & Disclaimer

Uw Privacy (mei 2018)

Deze maand updaten we ons privacybeleid, zodat u gemakkelijker inzicht kunt krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen.

We voeren deze updates uit omdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnenkort in heel Europa in werking treedt. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Voor zover persoonsgegevens worden opgegeven via "contact ", of anderszins door middel van gebruik van deze website beschikbaar komen aan Henfling's Health Coaching, zullen deze vertrouwelijk behandeld worden. Eventuele persoonsgegevens worden op geen enkele wijze verkocht, verhuurd of anderszins verhandeld

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

 

Disclaimer

Aan de inhoud van de pagina's van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend, evenmin is Henfling's Health Coaching aansprakelijk voor het gebruik van informatie en / of beslissingen die genomen worden op basis van informatie op deze website. Henfling's Health Coaching is niet aansprakelijk voor informatie beschikbaar gesteld via derden op deze website en / of informatie die via deze website door middel van "links" verkregen wordt.