Ondersteuning bij jouw weg naar een gezond en gelukkig leven

Gelukkig zijn

Gelukkig zijn

Wat hindert ons en wat hebben we nodig

Gelukkig zijn en gezond zijn, dat zijn de meest geuite wensen van ons als mens. Denk maar aan wat we elkaar elk jaar weer toewensen als het nieuwe jaar zijn intocht maakt. Maar wat hindert ons nu om gelukkig te kunnen zijn en wat hebben we nodig om gelukkig te kunnen zijn. Precies daar gaat dit artikel over.

Wat hindert ons om gelukkig te zijn?

Als je gaat kijken hoe we in het leven staan en hoe we met het leven omgaan, kun je vaststellen, dat dat voor iedereen anders en verschillend is. We zijn allemaal het optel sommetje van een stukje DNA, onze opvoeding en de dingen die we meegemaakt hebben. Het zijn deze factoren, die bepalend zijn voor ons zijn en hoe we in staat zijn om met het leven en de dingen die ons gebeuren om te gaan.



DNA

In een gezin met meerdere kinderen blijft het fascinerend te zien hoe anders kinderen zich ontwikkelen ondanks het feit dat ze dezelfde vader en dezelfde moeder en min of meer dezelfde leefomstandigheden hebben. De een lijkt niet alleen lichamelijk meer op de moeder, maar ook emotioneel, terwijl de ander qua reactie meer op de vader lijkt. Ooit heb ik eens twee zussen in behandeling gehad die elkaar qua leeftijd twee jaar scheelden. De een vertelde liefdevol over haar vader en vond dat zij een perfecte vader had gehad, terwijl de andere vertelde dat als ze haar vader voor de auto zou krijgen, ze hem zou dood rijden.

OPVOEDING

Onze opvoeding is een heel belangrijke factor in wie we zijn en hoe we zijn. Als alles voorspoedig loopt ervaren we een héérlijke tijd in de buik van onze moeder. Het gevoel van een waterbed, zachte toontjes, zachte tintjes, lekker warm en om te eten hoeven we niet eens onze mond open te doen. Een waarlijk heerlijke tijd. Totdat ..... totdat de bevalling begint. Een heel heftige ervaring voor het kind, met aan het eind van de tunnel licht, koude, harde geluiden en een pak voor je billen voordat je ook maar iets gezegd hebt. Dit geboorteproces is de eerste verandering die we doormaken en wordt door ons onderbewuste als zéér onaangenaam aangemerkt en vanaf dan zal ons onderbewuste iedere verandering vermijden of het ons moeilijk maken te veranderen. Natuurlijk kunnen we wel degelijk veranderen,maar ons onderbewuste houdt ons het liefste in de comfortzone. Om te veranderen en uit de comfortzone te komen hebben we wilskracht nodig, veel wilskracht nodig om zodoende bewust het onderbewuste te onderdrukken.

Als we geboren zijn en in een gezin terecht komen, zijn we natuurlijk zeer afhankelijk en niet in staat voor onze eigen veiligheid te zorgen. We hebben lichamelijke veiligheid nodig, materiële veiligheid en emotionele veiligheid om te overleven. Om te overleven zijn we dus afhankelijk van het gezin en van daar uit doen we alles om erbij te horen en hebben we een aantal basisbehoeften die vervuld dienen te worden om dit gevoel erbij te horen mogelijk te maken. Behoeften als: erkenning, bevestiging, zorg, goedkeuring,waardering, acceptatie, liefde en gestimuleerd worden. Als al deze behoeften vervuld worden door alle leden van het gezin, ontstaat een mens die veel zelfvertrouwen heeft en een positief zelfbeeld.
Wanneer niet alle behoeften vervuld worden ontwikkelen we manieren om die erkenning, goedkeuring, liefde etc. wél te krijgen. Dit worden overlevingsmechanismen, die vanuit afhankelijkheid ontstaan. Maar als we volwassen zijn blijven we onbewust deze mechanismen toepassen. Vervelend want dan blijf je als volwassen mens eigenlijk afhankelijk van de goedkeuring van anderen om je goed te voelen. Herkenbaar?

Zo ontstaan gewoontes, patronen, negatieve overtuigingen en aangeleerde waarden, die allemaal ertoe bijdragen hoe we vanuit ons onderbewuste reageren op de dingen die in ons leven gebeuren en voor een deel ons gedrag bepalen. Hieronder zie je dat afgebeeld in de vorm van een ijsberg. 15% boven water is de bewuste mind, waarmee we met wilskracht bepalen wat we willen bereiken en 85% onder water, die het onderbewuste weerspiegelt. Je kunt je dus voorstellen dat hoeveel wilskracht je ook hebt, je onderbewuste uiteindelijk toch weer in oude overlevingspatronen en overtuigingen zal terug vallen. Om hier werkelijk succesvol en blijvend te behandelen zul je zowel bewust als ook onderbewust dingen moeten veranderen. Dit is het enorme voordeel van het behandelen met OMEGA-NEI zoals we dat hier bij Henfling’s Health Coaching doen.

DINGEN DIE WE MEEGEMAAKT HEBBEN

Ons onderbewuste is een belangrijke factor in ons leven, want een van de taken van het onderbewuste is ons te laten overleven. Om dat goed te kunnen doen, onthoudt ons onderbewuste alles wat er ooit gebeurd is. Als ik ooit mijn vingers verbrand heb aan een kachel, zal mijn onderbewuste voor de rest van mijn leven mij hieraan herinneren als ik in de buurt van een hete verwarming kom. Zo onthoudt dat onderbewuste dus ook alle nare ervaringen, angstige ervaringen en gevaarlijke ervaringen. Zolang de emoties die bij zo’n ervaring ontstaan niet verwerkt worden, blijven ze getriggerd worden door bepaalde omstandigheden in je leven. Al deze factoren dragen bij aan hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen.

Bewuste mind

De vraag: wat hindert ons om gelukkig te kunnen zijn kun je vanuit die ijsberg verklaren. Alle gedrag en gevoel dat vanuit het onderbewuste bestuurt wordt,wordt bestuurt om te overleven. We zijn niet zozeer bezig met leven, maar met overleven.
Om gelukkig te kunnen zijn is het belangrijk om ons zoveel mogelijk te bevrijden van al deze factoren in ons onderbewuste. Ze zijn namelijk ontstaan in een fase van ons leven dat we afhankelijk waren. Als we gelukkig willen worden, gaat dat gemakkelijker en vooral beter lukken vanuit onafhankelijkheid. Het zou fijn zijn om onze aangepaste versie te kunnen laten varen en de authentieke versie te kunnen ontwikkelen.
Een waarlijk mooi verhaal, maar we leven in een tijd dat alles kan en moet kunnen ....... En dat is ook zo. Ik ben er werkelijk van overtuigd dat het enige wat ons van onze echte grootsheid afhoudt, onze eigen beperkende gedachten zijn.
Wil je nog steeds voldoen aan het beeld wat je ouders van je hebben? Wil je voldoen aan het beeld wat de maatschappij van je heeft? Heb je het gevoel om je best te moeten doen om aardig gevonden te worden? Allemaal factoren die je leven bepalen ..... Allemaal gericht op wat jij denkt dat anderen van je verwachten.

Dus hoezo JOUW LEVEN dan ?????? Je leeft nog steeds een leven aangepast aan de mening van anderen. Maakt je dat gelukkig?
Wellicht, wellicht héél even .... en dan .... dan moet je weer je best doen in de hoop dat anderen je het gevoel geven je te waarderen, of van je te houden.
Wat zou er gebeuren als je niets meer moet? Niet meer van anderen, maar ook niet van jezelf. Wat zou er gebeuren als je je niet meer hoeft te bewijzen? Wat zou er gebeuren als je de concurrentie niet meer hoeft aan te gaan? Want bij alles dat ben je nog steeds bezig je te meten ..... te meten aan anderen.

Gelukkig vanuit ratio, wilskracht, plicht?
Of vanuit vervulling en bezieling?

Hier bij Henfling’s Health Coaching werken we o.a. met de Omega-Nei methode, om al deze factoren effectief en efficiënt op te ruimen en zodoende eindelijk in staat te zijn om vanuit je authenticiteit, vanuit hoe je eigenlijk bedoeld bent, te kunnen gaan leven en een invulling aan je leven te geven die gelukkig maakt, onafhankelijk van de mening van anderen. Een vervuld leven. Een bezield leven.

Maar ..... welke invulling maakt me dan gelukkig?

Zelfs als we al die eerder genoemde factoren uit het onderbewuste verwijderd hebben en vervangen door een positief zelfbeeld en positieve overtuigingen over ons zelf en wat we waard zijn, zelfs dan is het soms moeilijk erachter te komen hoe je nu dan wél gelukkig kunt worden. Ons hele leven hebben we bepaalden dingen om bepaalde redenen gedaan in de hoop een gelukkig en vervuld leven op te bouwen en nu ..... nu mogen we het in eens helemaal opnieuw gaan bedenken. Helemaal opnieuw, vanuit een ander perspectief en onafhankelijk. Vanuit niets moeten en alles mogen.
Voor de een wordt dat een avonturenreis der ontdekkingen en voor de ander een moeizame zoektocht vol angst of we het nu wel gaan vinden.

En dan komt de vraag omhoog:

Wat hebben we nodig om gelukkig te zijn?

 

Bij al deze overpeinzingen kwam ik een les tegen van Tony Robbins, die spreekt over de 6 menselijke behoeftes om gelukkig te zijn en deze wil ik graag met jullie delen, omdat ik denk dat het veel duidelijk maakt. Héél veel.
Bij alles wat we doen bestaat er een emotionele component.
Die onderdrukken we vaak, maar deze emotionele component is wel de drive, de benzine die bepaalt wat we doen. Of we gelukkig en vervuld zijn bij wat we doen. We hebben allemaal een doel in het leven. Al is het in eerste instantie maar het “huisje,boompje, beestje” waar we naar streven. En dan ..... dan, ooit hebben we dat bereikt en komt de terechte vraag en nu? Ben ik nu gelukkig? Is mijn leven vervuld? Misschien wel. Misschien ook niet. Misschien past ook het liedje van Doe Maar hier heel goed: “IS DIT ALLES?   OEHOEHOEHOE   IS DIT ALLES?”

Vroeger was mijn leven héél eenvoudig. Ik voelde me goed of ik voelde me niet goed. Als ik me goed voelde wilde ik dat met de hele wereld delen ...... als ik me niet goed voelde ..... ook. Ik vroeg me nooit af waarom ik me voelde zoals ik me voelde. Ik vroeg me ook niet echt af waarom ik deed wat ik deed. Intussen is dat gelukkig veranderd, Er is dus duidelijk een reden die ervoor zorgt dat ik me voel zoals ik me voel. Dat is nu precies waar we het hier over gaan hebben. Wat heb ik nodig om gelukkig en vervuld te zijn en hoe kan ik beïnvloeden hoe ik me voel?

Er zijn 4 soorten ervaringen die we hebben als we iets doen:

1 - Het voelt goed - het is goed voor je - het is goed voor anderen - het draagt bij aan een hoger goed.

2 - Het voelt niet goed - het is goed voor je - het is goed voor anderen - het draagt bij aan een hoger goed.
Deze vermijden we natuurlijk het liefste, maar je zult uiteindelijk zien dat deze ervaringen het meeste bijdragen aan je geluk en een vervuld leven.

3 - Het voelt goed - het is niet goed voor je - het is niet goed voor anderen - het draagt niet bij aan een hoger goed. Dit is datgene wat we helaas het meeste doen en blijven doen. Gewoon ..... omdat het goed voelt ...... zelfs als we weten dat het niet goed is voor ons of anderen ..... dit is de bevrediging op de kortst mogelijke manier. Helaas ook alleen op korte termijn en zeker niet op de lange termijn.

4 - Het voelt niet goed - het is niet goed voor je - het is niet goed voor anderen - het draagt niet bij aan een hoger goed.
Hier is zelfs geen enkele reden te bedenken waarom we die zouden doen.

Het geheim van gelukkig zijn en blijven en een vervuld leven hebben ligt erin van een groep 2 ervaring een groep 1 ervaring te maken.

Waarom? Daar gaan we in het verloop van dit artikel achterkomen. Deze groep twee ervaring biedt de grootste kans om zoveel mogelijk te voldoen aan de 6 menselijke behoeftes, die we nodig hebben om gelukkig te zijn.

Mensen hebben weliswaar allemaal verschillen de geloofsovertuigingen, die door ras, cultuur, religie, politiek, opvoeding etc.etc.etc. ontstaan en gevormd worden, maar toch heeft ieder mens wereldwijd dezelfde problemen. Als mens hebben we allemaal dezelfde behoeftes, Maar dit werken we natuurlijk allemaal anders en individueel uit en daarom lijkt het zo verschillend, maar er zijn maar 6 behoeftes, die voor ons allemaal gelden....... behoeftes die nog niet allemaal vervuld zijn of nog niet helemaal vervuld zijn.

De 6 menselijke behoeftes:

1 - ZEKERHEID-VEILIGHEID

We hebben allemaal vertrouwen nodig dat alles goed komt. De veiligheid van een thuis. De veiligheid van een baan, de veiligheid van een inkomen. De veiligheid dat ik erbij hoor. De veiligheid dat ik mee mag doen. Maar ja .... dat blijft natuurlijk een relatief verhaal. Zolang het goed gaat is er geen reden tot paniek. Maar deze tijd is een goed voorbeeld hoe moeilijk het soms is om die veiligheid en zekerheid te blijven ervaren. Je kunt zomaar ontslagen worden, je hypotheek niet meer kunnen betalen , je thuis verliezen. Als we bij de dokter zijn en onze bloedwaarden zijn niet goed ..... En dan blijken al die zekerheden ineens weg te vallen of schijn zekerheden te zijn. Maar toch .... toch blijft die behoefte een heel grote behoefte. We hebben dus allerlei vormen gevonden die veilig voelen en ons het gevoel geven, dat we alles onder controle hebben.

Enige vormen die we gebruiken om deze veiligheid te creëren zijn:
Het “huisje, boompje, beestje” verhaal. Dat is voor ons vaak de basis die we nodig hebben om ons veilig door dit leven te bewegen. Ik heb een hele tijd in Bosnië gewerkt en daar merk je enige tijd na een verschrikkelijke oorlog pas, dat dat huisje, boompje, beestje verhaal helemaal niet vanzelfsprekend is, maar o zo nodig om je leven weer op te bouwen.Dus dit is een positieve invulling van Zekerheid/veiligheid.
Maar we hebben ook negatieve manieren om schijnbaar zo’n veiligheid te creëren.

Voedsel
- Hoe verschrikkelijk de dag ook was, hoe heerlijk voelt het niet als je met je buik vol op de bank zit ‘s avonds. Alcohol geeft hetzelfde gevoel. Helaas beiden alleen voor korte tijd, dus moet het vaker herhaalt worden om te blijven voldoen aan het gevoel.
Andere mensen vinden hun veiligheid in poetsen/opruimen. Dit kan een gevoel van rust en controle geven.
Soms houden mensen zelfs vast aan een negatief zelfbeeld. Als je zeker weet dat je niet goed genoeg bent, wat je ook doet, dan kun je ook daaraan een zekerheid ontlenen. Ik kan er niets aan doen, dus hoef ik ook niets te doen.
Realiseer je dat alle valse zekerheden zoals eten, baan, geld, goede bloedwaardes en een goede relatie op termijn kunnen wegvallen. Sommigen proberen krampachtig alles in het leven onder controle te houden. Dat kan heel ver gaan. Zelfs dwangmatig gedrag is een poging om toch enigszins controle te kunnen uitoefenen op ons leven. Maar als je gaat nadenken wat we nu eigenlijk aan belangrijke dingen écht onder controle kunnen hebben? Natuurlijk kun je gezond leven en daarmee de kans op een lang en gezond leven vergroten. Maar hebben we daarmee onze gezondheid en onze sterfdatum echt onder controle? Ik denk het niet. De oplossing ligt erin te vertrouwen en een positief zelfbeeld te hebben. Je hebt al zoveel meegemaakt ..... en je hebt dat alles al overleefd. Wat kan er dan nu nog mis gaan. Je weet dat je alles aankunt wat er ook gebeurd. En natuurlijk zijn er woelige tijden. Maar je weet uit ervaring dat ook die over gaan. Heb vertrouwen op alle gebieden.Of het nu materieel is, religieus of spiritueel, alles komt goed.

Maar dan .... dan heb je alles perfect voor elkaar en je perfecte zekerheid gecreëerd en je weet als het ware nu al wat er op woensdagmiddag 26 februari 2019 tussen 3 en 4 uur ‘s middags gaat gebeuren. Je weet precies wie wat wanneer gaat zeggen. Er KAN gewoon niets meer fout gaan. Wat dan?
We raken VERVEELD. We gaan ons vervelen en we worden weer ongelukkig.
En dan blijkt dus dat alleen de zekerheid en veiligheid niet voldoende zijn om gelukkig te blijven.

2 - ONZEKERHEID - VARIATIE - AFWISSELING

Dit lijkt in conflict te zijn met zekerheid en veiligheid, maar je hebt het nodig om gelukkig te blijven. Denk maar eens aan die rijke mensen, die werkelijk alles kunnen betalen en zich dus absoluut zeker en veilig kunnen voelen. VERVELING kan een rol gaan spelen en dan ben je ondanks je rijkdom en al je zekerheden en veiligheid een ongelukkig mens. Vanuit behoefte 1 zekerheid- veiligheid hebben we de behoefte om alles te controleren. We hebben dan weliswaar alles onder controle, maar zijn we dan eerder aan het leven of zijn we eerder aan het overleven? Precies..... we zijn aan het overleven. Leven ziet er anders uit. CONTROLE=OVERLEVEN EN VERANDERING= LEVEN. Het lijkt een paradox dat we beide behoeften nodig hebben, maar dat is niet zo. Neem als voorbeeld een relatie ....In het begin ben je verliefd met alles wat daarbij hoort. Je hoort bij elkaar, gaat een gezinnetje stichten en

na verloop van tijd heb je een veilige, stabiele relatie opgebouwd en je bent er zeker van dat je partner van je houdt. Er komen kindjes en/of carrière en alles gaat voorspoedig. Maar dan ..... dan wordt alles een sleur en slaat de verveling toe. Er zijn geen uitdagingen meer. Herken je dat?

Dan krijgen we uiteindelijk behoefte aan afwisseling / variatie / onzekerheid. De negatieve invulling is dat we dat dan buitenshuisgaan zoeken. We hebben nieuwe prikkels nodig .... dat kun je in jeberoep/carrière gaan zoeken, maar ineens kun je ook zomaar eenaffaire beginnen en vreemdgaan. En dan hebben we ineens een groep 3 ervaring.

Het voelt goed - het is niet goed voor je - het is niet goed voor anderen - het draagt niet bij aan een hoger goed. In deze moderne tijd, waar alles kan hebben we het zo druk, dat we amper leven. Als partners zijn we primair bezig met de kinderen en met onze carrière. Het “being lovers” komt op de laatste plaats of verdwijnt helemaal.

Hoe kan ik weer meer ONZEKERHEID - VARIATIE - AFWISSELING creëren in mijn leven?Maak weer tijd om te leven. Maak weer tijd om tijd met elkaar door te brengen ook als lovers, niet alleen als ouders. Ga weer eens een weekendje met zijn tweetjes weg.

Maak weer tijd voor vrienden. Organiseer weer eens een gezellig feestje. Maar maak naast het ouderschap, je carrière, je partnerschap ook weer eens tijd voor jezelf vrij. Vraag je eens af, als ik tijd voor mezelf had, wat zou ik ermee gaan doen? Wat als je het niet weet? Je bent zo hard bezig geweest om te voldoen aan, dat je het contact met je eigen behoeften helemaal kwijtgeraakt bent.Ga opnieuw ontdekken wat je passies en behoeften zijn. Ontdek jezelf opnieuw en ervaar dat het leven goed is ..... ook voor jou.

3 - VAN BETEKENIS ZIJN - ONS UNIEK VOELEN - ANDERS ZIJN

We hebben de behoefte om het gevoel te hebben nodig te zijn, belangrijk te zijn, uniek te zijn.

Een negatieve invulling van deze behoefte die je kunt tegenkomen zijn mensen, die anderen omlaag halen om zelf groter te zijn. Dit gebeurt zowel op de werkvloer als binnen relaties.

Of via geweld .... stel je maar eens voor dat je iemand een pistool tegen zijn hoofd houdt .... hoe belangrijk voel je je dan ineens? En heel snel ook. Geweld vervult deze behoefte heel goed en heel snel. De rellen in Frankrijk en onlangs in Engeland zijn ook een gevolg van het niet gezien, niet gehoord, niet van betekenis voelen. Ook kan dit een rol spelen in een relatie. Een man kan het gevoel hebben, dat zijn vrouw alleen nog maar bezig is met de kinderen en dat hij nu de minst belangrijke persoon in het gezin is.Niet uniek meer. Sommigen ontlenen het gevoel uniek te zijn aan ziekte. Een van mijn patiënten voelde zich geweldig toen al haar symptomen die ze al jaren had ineens op zijn plaats vielen aan de hand van een diagnose ADHD. gossie er is een naam voor ... en nu weet ik tenminste dat ik er niets aan kan doen ..... er is zelfs een naam voor.

Of het kan ook zijn dat je een ongeneeslijke ziekte hebt ... Er zijn maar 12 mensen op de wereld die deze ziekte hebben .....Ik ga er wel dood aan, maar ik ben wel uniek ..... Er is dus een heel scala van mogelijkheden om uniek te zijn en dat kunnen we positief of negatief invullen. Precies zoals je wilt. Hier een lijstje:

Leren, iets leren waardoor je uniek bent, jij bent de expert ...

Ook titels maken je uniek. Dat kan heel ver gaan zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar je als je trouwt,automatisch de titel van je echtgenoot of echtgenote overneemt. Frau Doktor und Herr Geheimrat.

Soms kun je ook een prins trouwen ...... zelfs in Nederland en misschien wordt je daardoor wel koningin.

Andere mogelijkheden om uniek te zijn:
Spiritueel zijn ...... ik ben niet zo bezig met mijn ego als al die andere mensen ...... ik ben anders ... ik ben verbonden met God ....

Je ziet dus dat er heel veel verschillende manieren zijn om uniek te zijn. Er is geen manier beter dan de andere, we kiezen allemaal onze eigen , individuele voorkeur.

 Rijk zijn is ook een geweldige manier om uniek te zijn en als je wilt kun je ook nog iedereen laten meegenieten van je rijkdom...... of niet. Mooi zijn is ook een heel bijzondere manier om uniek te zijn. We hebben een aantal schoonheidsidealen gecreëerd met elkaar en de plastische chirurgen draaien overuren .... maar hoe uniek ben je dan als cupmaat 3D in is en de vorm van je achterwerk precies vastligt om te kunnen zeggen dat je een wel of niet mooi achterwerk hebt?

En hoe dan met tattoos en piercings?

Persoonlijk vind ik het wel prettig dat wij mannen intussen ons borsthaar weer mogen behouden ...... en vooral minder pijnlijk omdat we niet meer hoeven te harsen.
Andere mogelijkheden .... unieke dingen verzamelen - stijl - kleding.
Vrouwen willen vaak uniek zijn in “het nodig zijn”, terwijl mannen vaak uniek willen zijn in “het belangrijk zijn”.

Voor jou komt nu de vraag:

Ben ik uniek om wat ik kan?
Ben ik uniek om wie ik ken?
Ben ik uniek om wat ik heb?
Ben ik uniek om wie ik ben?

4 - VERBONDEN ZIJN EN LIEFDE

Dat lijkt weer een contradictie te zijn met uniek zijn, want hoe meer we uniek zijn, hoe meer we ons onderscheiden van anderen, hoe moeilijker het wordt om te verbinden met anderen. Denk maar eens aan Celebrity’s of goeroes. Ze zijn zo bijzonder dat ze niet eens meer naar buiten kunnen gaan om te shoppen. Ze kunnen geen gewoon leven meer leiden, iedereen heeft een beeld van ze ......waar ze aan moeten voldoen om goeroe of Celebrity te blijven. En daar ben je dan met die behoefte uniek te zijn, maar tegelijkertijd doodongelukkig omdat je niet verbonden bent of kunt verbinden.

Welke mogelijkheden gebruiken we dan om dit WEL te creëren?
In de negatieve versie zou je iets kunnen bedenken waar je sympathie voor krijgt. Dat voelt tenminste als verbonden in liefde. Heerlijk item voor ons therapeuten of coaches. Het wordt een negatieve invulling als we “zorgen voor anderen” als alibi gebruiken om niet naar ons zelf te hoeven kijken.

Je kunt ook ziek worden of blijven om je verbonden te voelen. Zoals die mevrouw die borstkanker had, maar zich niet wilde laten behandelen omdat ze nu voor het eerst de liefde en aandacht van haar man kreeg. Helaas is ze uiteindelijk aan borstkanker gestorven.

Maar ook andere negatieve invullingen zijn mogelijk. Denk maar eens aan de relschoppers onlangs in Engeland of aan een gang.

Deel uitmaken van zo’n groep biedt:
zekerheid (behoefte1)
afwisseling - onzekerheid (behoefte 2)
uniek zijn - gezien worden -identiteit (behoefte 3)
verbonden zijn (behoefte 4)

Verbonden zijn in positieve zin zou kunnen ontstaan door de verbinding met de kerk, of een team waar je lid van bent, de voetbal/hockey/ basketbalvereniging, maar ook je gezin natuurlijk.

Je kunt je ook verbonden voelen door seksualiteit, verbonden met de natuur, met een huisdier, met een hoofdrolspeler in een boek of film. En ..... je kunt jezelf verbonden voelen als slachtoffer. Een gemeenschappelijke vijand verbindt enorm.

Ons leven is druk, druk, druk .....
Waar leggen we onze prioriteiten? Het werk? Het gezin? Ons zelf?
Vaak hebben we het zo druk en is er zoveel action en zijn we zo bezig van A naar B te gaan dat we niet eens kunnen verbinden ...., omdat we altijd onderweg zijn. Niet de rust vinden om te verbinden. Niet in staat zijn om in het hier en nu te zijn.
Verbonden zijn - erbij horen is een van de belangrijkste behoeften die wij als mens hebben. Daarom is pesten zo ongelofelijk van invloed op de ontwikkeling van een kind. Of mobbing op je werk ....... je wordt systematisch buitengesloten ....

Hoe ver ga je om verbonden te zijn?
Misschien wil je in een relatie heel diep verbonden zijn. Zo diep verbonden dat je één bent. Maar ja ...... als ik jij ben en jij bent ik, wie ben ik dan? Waar is mijn identiteit? Waar is mijn “uniek” zijn? Ik wil mijn eigen identiteit terug ..... Ik wil niet mijnheer X zijn of mevrouw Y zijn ....

Ik wil mezelf terug . Daar ga je dan aan werken en voordat je het weet ben je weer alleen ......
Dat is de paradox aan deze behoeften. Dit kan je in een relatie gebeuren, maar ook zakelijk..... eigenlijk overal.

Vaak blijven we dus maar zitten in een zulke situatie omdat we weliswaar niet helemaal gelukkig zijn, maar ook niet ongelukkig genoeg om het te veranderen ....

Deze eerste 4 behoeftes zijn de fundamentele behoeftes om gelukkig te zijn en je kunt ze helemaal leven zoals hierboven beschreven en toch nog niet helemaal gelukkig zijn. Dat komt omdat je ook die laatste twee behoeftes moet vervullen om werkelijk gelukkig te kunnen zijn.

5 - DE BEHOEFTE OM TE GROEIEN

We moeten groeien. Alles in het leven groeit ..... of gaat dood. Daar zit niets tussen. Als we ophouden met groeien, gaan we dood. Je mag zelf bedenken op welk level we doodgaan. De les van het leven is: Alles moet een doel dienen. En als je geen doel dient, dan mag je gaan en dient je lichaam tenminste nog een doel. Je vergaat tot stof, waar iets anders weer van kan gaan groeien.

Dus we zijn hier om te groeien. We zijn niet gelukkig als we niet kunnen groeien. Het maakt niet uit hoeveel je al bereikt hebt, je wordt geacht te groeien. Kijk maar eens naar mensen die werkelijk alles bereikt hebben in het leven ...... en toch zijn ze ongelukkig. Ongelukkig omdat ze opgehouden zijn te groeien.

Barbara, mijn vrouw en ik hebben jaren doorgebracht met het zoeken naar het paradijs op aarde. We hebben echt moeite gedaan en zijn op veel mooie plekken op aarde geweest. Uiteindelijk na heel veel omzwervingen hebben we geleerd dat we dat paradijs zelf kunnen creëren en zijn daarmee aan de slag gegaan. We hebben hier in Gronsveld een geweldig mooi paradijs gecreëerd. Een gelukkig paradijs. Een paradijs vol van en met liefde. Een paradijs .... totdat er ineens een café kwam naast ons paradijs. Zomaar ineens ..... een café met alles wat daarbij hoort. Veel lawaai en mensen die teveel gedronken hebben. Overlast, onrustige nachten en slechte slaap. Ruzie met de eigenaren, ruzie met de gemeente die een vergunning afgaf. Rechtszaken ... en meer van dat soort onparadijselijke omstandigheden. Maar het ergste was de verbijstering. De verbijstering van waarom? Hoezo? We konden het niet vatten.

Dat heeft zo anderhalf jaren van ons leven geduurd en het werd steeds erger .... alleen maar erger. Totdat, totdat ik op een training ineens begreep wat er aan de hand was ... We waren gestopt met groeien ...

We waren het paradijs aan het consolideren in plaats van eropuit trekken, groeien en het paradijs als uitvalsbasis te gebruiken.... Diezelfde avond en nacht hebben we veel gepraat en besluiten genomen. We hadden begrepen wat de boodschap achter het café was. We waren opgehouden met groeien. En een tweede les was, dat ons paradijs op die manier niet meer ons paradijs was. Dus zijn we meteen een aantal dingen gaan veranderen om weer meer actief in het leven te staan en te groeien, maar ook hebben we besloten dat als over een half jaar het café er nog steeds was en ons paradijs nog steeds ons paradijs niet meer was, we zouden vertrekken en een nieuw paradijs zouden gaan creëren. We zijn zelfs via internet al nieuwe huizen gaan bekijken .......

Binnen een week na deze avond, was het café gesloten. Binnen een week. De vergunning voor het hebben van een café zit weliswaar nog op het pand, maar iedere keer als ik er langs rij, moet ik grinniken en vraag me af of ik nog aan het groeien ben. Nog steeds een goede reminder.

En ja ..... het is een van de mooiste lessen geweest want groei betekent leven en het leven is geweldig.

6 - BEHOEFTE OM BIJ TE DRAGEN AAN EEN HOGER GOED.

De behoefte om boven jezelf uit te groeien en bij te dragen.
5 en 6 zijn de twee essentiële levensbehoeften. Dit zijn de wetten van het leven omdat alles in het leven moet groeien en alles in het leven moet bijdragen. Niet alleen aan wat goed is voor ons zelf,maar ook aan een hoger goed. Hoger dan wij. Alles moet uiteindelijk bijdragen aan een hoger goed, anders zal het niet voortbestaan. Ook jij niet !

Probeer het maar eens uit ..... doe eens iets goeds wat verder gaat dan je eigenbelang. Maar dan zonder het anderen te vertellen .... gewoon omdat je het wilt doen. Voel maar eens hoe het voelt als je kunt bijdragen aan een hoger goed dan jezelf. Het voelt GEWELDIG. Een van de rijkste gevoelens die je kunt hebben.

Als je mensen in Nederland vraagt wat ze het liefste zouden willen doen in hun leven, komt het antwoord GOED DOEN, HELPEN, ZORGEN verreweg het meeste uit de bus.

Een aantal jaren geleden, toen ik ook op zoek was om gelukkig te zijn in mijn leven, ben ik heel bewust gaan kijken naar de invulling van mijn leven en de mix van bezigheden. Ik kwam er al gauw achter, dat ik 80% van mijn leven bezig was met werk, zo’n 20% tijd had voor mijn relatie en 0,0 % tijd had voor mezelf ... Daar schrok ik enorm van en ik ben meteen 1 dag per week minder gaan werken om zodoende meer tijd te hebben om door te brengen met Barbara, mijn vrouw en meer tijd te hebben voor mezelf. De invulling van de tijd met Barbara was geen probleem, integendeel ... de behoeften 2, 3 en 4 kwamen royaal aan bod en ik voelde me al een heel ander mens. Wat tegenviel was de invulling van de tijd met en voor mezelf. Ik KON het niet bedenken ... Daar schrok ik enorm van, want hoever kun je van je zelf verwijderd zijn als je niet eens weet wat je leuk vind ????

Van louter “niet weten” ben ik maar een aantal dingen gaan doen die “anderen” leuk vinden. Puur om te voelen en te ervaren of ik ze leuk vond. Een aantal bezigheden heb ik vliegensvlug weer overboord gegooid, maar ik heb wel degelijk een aantal bezigheden ontdekt, die ik nu nog steeds doe. Voor mij een grote les was .... ik kan het niet bedenken ...... het gaat erom te voelen, wat goed is voor mij..... Wel ..... nu ik mijn leven perfect gereorganiseerd had voelde ik mij inderdaad héél veel beter en gelukkiger. Werkelijk een groot verschil met daarvoor.

Maar na verloop van tijd ging er toch weer iets knagen. Het voelde nog steeds of er iets miste... In eerste instantie dacht ik dat ik gewoon een verwend jongetje was, die nooit genoeg had. In tweede instantie dacht ik maar weer een training te gaan doen .... daar voelde ik me altijd goed bij. Maar ...... altijd ook maar even. Dus dat was hem ook niet. Maar wat dan wel?

Ik wist dat er iets moest zijn wat MEER bijdroeg aan mijn geluk dan de kortdurende oplossingen. Het heeft een heel jaar geduurd, waarin ik steeds mijn ogen en voelsprieten open hield om de geringste aanwijzing die me zou kunnen helpen om de oplossing te vinden.
Totdat ineens mijn oog viel op een advertentie van Homeopaten Zonder Grenzen. Ze vroegen vrijwilligers om samen een project te beginnen in Bosnia Herzegovina. En meteen, werkelijk direct wist ik dat dit de oplossing was. De oplossing die me nog meer gelukkig zou maken. Ik heb me meteen aangemeld en de afgelopen 10 jaar ben ik als vrijwilliger aan het werk geweest in Bosnia Herzegovina. Er waren tijden in die 10 jaar die zwaar waren, maar tegelijkertijd heeft het enorm bijgedragen aan de mens die ik graag wil zijn en aan mijn geluk.

Het is werkelijk een fantastisch gevoel te mogen bijdragen. Ik heb het als een héél groot voorrecht ervaren dat ik mocht bijdragen.

Dus .... dit zijn ze dan .... de 6 behoeften die we nodig hebben om gelukkig te zijn.

En wat hebben we geleerd?

We hebben geleerd dat we de eerste 4 van die behoeften, de fundamentele behoeften, ook op een negatieve manier kunnen invullen. Dit maakt het dan tot een groep 3 ervaring die alleen op korte termijn ons het gevoel zal geven gelukkig te zijn:

3- Het voelt goed - het is niet goed voor je - het is niet goed voor anderen - het draagt niet bij aan een hoger goed.

Je voelt je wel een beetje gelukkig.
Niet onvoldoende gelukkig om ongelukkig te zijn en niet voldoende ongelukkig om te willen veranderen.....

Hier blijven we langste in hangen en we proberen dan ons gemis weg te rationaliseren.

“Er zijn mensen die het veel slechter gaat dan mij”.
“Eigenlijk heb ik toch niets te klagen .... ik heb toch alles”.

Waarschijnlijk kloppen beide redenaties als een bus .... maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om anderen ..... het gaat om jou !

Het gaat niet om wat je wel of niet hebt, de veel belangrijkere vraag is:

BEN JE GELUKKIG?

Maar je zult niet gelukkig worden omdat deze negatieve invullingen van je behoeften je niet laten groeien. Je draagt ook niet bij ... Daarom is de groep 2 ervaring de ervaring, die het meeste bijdraagt aan het gelukkig te zijn.

2 - Het voelt niet goed - het is goed voor je - het is goed voor anderen het draagt bij aan een hoger goed.

In dit artikel hebben we nu gezien dat de dingen die ons hinderen om gelukkig te zijn, ontstaan door het optel sommetje van een stukje DNA, onze opvoeding en de dingen die we meegemaakt hebben.

Hier bij Henfling’s Health Coaching werken we o.a. met de Omega-Nei methode, om al deze factoren effectief en efficiënt op te ruimen en zodoende eindelijk in staat te zijn om vanuit je authenticiteit, vanuit hoe je eigenlijk bedoeld bent, te kunnen gaan leven en een invulling aan je leven te geven die gelukkig maakt, onafhankelijk van de mening van anderen. Een vervuld leven. Een bezield leven.

Verder hebben we geleerd dat er 6 behoeften zijn die ingevuld willen worden om perfect en helemaal gelukkig te kunnen zijn.

Om hier praktisch mee aan de slag te gaan kun je nu voor jezelf eens een lijstje maken met deze 6 behoeften.
En dan neem je iets wat je echt ongelooofelijk leuk vind om te doen.
Vul dan voor iedere van de 6 behoeften in op een schaal van 1-10 in hoeverre deze behoefte vervuld wordt hierbij.
Op een schaal van 1-10, hoeveel zekerheid en veiligheid geeft me deze bezigheid?

Hoeveel afwisseling en variatie geeft me dit van 1-10?
Hoeveel geeft het me de mogelijkheid om me uniek te voelen?
Hoeveel geeft het me de mogelijkheid te (ver)binden?
Hoeveel kan ik groeien door dit te doen?
En hoeveel geeft het me de gelegenheid om bij te dragen?

Als het iets is wat je werkelijk graag doet zal het je geen enkele moeite kosten en zul je op elk van deze punten een voldoende scoren. Integendeel, waarschijnlijk zal het je energie opleveren.

Nu denk eens aan iets wat je HAAT te doen ... Iets wat je absoluut probeert te vermijden.

Bijvoorbeeld je huis poetsen .....

En ga dan ook eens de vergelijking maken.
Op een schaal van 1-10, hoeveel zekerheid en veiligheid geeft me deze bezigheid?
Zekerheid? De enige zekerheid met poetsen is dat ik het volgende week weer moet doen ;-((
Hoeveel afwisseling en variatie geeft me dit van 1-10?


Afwisseling is nul ..... Iedere week hetzelfde en hetzelfde
Hoeveel geeft het me de mogelijkheid om me uniek te voelen?
Uniek voelen bij het poetsen? Ik dacht het niet.
Hoeveel geeft het me de mogelijkheid te (ver)binden?
0 mogelijkheid om te groeien en poetsen moet ik altijd alleen ....
Hoeveel kan ik groeien door dit te doen?
En hoeveel geeft het me de gelegenheid om bij te dragen?
Nu zul je héél snel kunnen zien op welke punten de score laag is en waarom je dit HAAT om te doen.

Maar ........
er zijn mensen, mannen en vrouwen, die het heerlijk vinden om te poetsen. Absoluut het verrukkelijkste wat er bestaat.
Geen motivatie of peptalk nodig .... gewoon heerlijk.

Geeft het je veiligheid en zekerheid? Jazeker ..... steeds als alles in mijn leven overhoop ligt, hou ik van poetsen. Het geeft me het gevoel alles onder controle te krijgen. Het maakt me rustig. Het is bijna als een meditatie. Ik heb tijd voor mezelf en het geeft me een goed gevoel over mezelf, want ik ben er goed in.

Geeft het poetsen je afwisseling?
Oh ja ..... iedere dag is anders. Je weet nooit wat je nu weer zult aantreffen. De kinderen zijn er goed in me iedere dag weer opnieuw te verrassen.

Geeft poetsen je een uniek gevoel?
Jazeker. Ik kan goed poetsen .... ik doe een goede job en mijn wit is het witste wit.

Voel je je verbonden in liefde door het poetsen?
Jazeker voel ik me verbonden. Bij het strijken voel ik me verbonden met mijn overleden vader en bid voor de kinderen, dat ze gelukkig mogen worden.

Kun je groeien van poetsen?
Ja zeker hoor .... Steeds als ik poets luister ik naar tapes voor mijn ontwikkeling van Roy Martina of Toni Robbins en ik leer er heel veel van.

Draagt het bij aan een hoger doel?
Natuurlijk draagt het bij aan een hoger doel. Ik ben de spil van de familie, die het iedereen mogelijk maakt zijn ding te doen. Dat is mijn bijdrage.

Dus je ziet aan dit voorbeeld dat het niet uitmaakt wat je doet, maar het maakt wel degelijk uit welk gevoel je hebt bij wat je doet.

Daarom ..... Daarom kun je het niet bedenken, maar moet je het voelen. Ga op zoek naar wat je blij maakt. Wat je energie geeft.
Voor mij werkt het als een soort kompas ..... maakt het me blij?

Gééft het me energie?
Nu kun je naar je leven gaan kijken en vooral bewust worden waar in welke behoefte je je wel goed voelt en waar niet. Waar kun je iets toevoegen. Soms is het heel simpel. Soms helpt muziek luisteren tijdens je werk om een meer gevarieerd gevoel te krijgen en de verveling te verdrijven.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je iedere dag 24 uur bezig bent met je af te vragen of je gelukkig bent. Als je er teveel mee bezig bent, loop je het risico dat je vooral gaat zien wat je mist en wordt je alleen maar ongelukkiger.

Maar het is wel degelijk belangrijk je regelmatig af te vragen:


BEN IK GELUKKIG?

Als het antwoord nee is, doe dan iets ..... Dit artikel is bedoeld je aan het denken te zetten, maar vooral ook om je handvatten te geven die je helpen je leven zo te creëren als jij dat nodig hebt om te kunnen zeggen .... ja ... ik heb een te gek leven en ik ben gelukkig.

Tot slot ..... Soms ..... heel soms heb je even een inspiratieboost nodig. Er zijn twee filmpjes die mij steeds weer die boost geven als ik hem nodig heb.

Veel succes op weg naar gelukkig zijn, maar vooral ...... veel plezier.

Ron


Nick Vujicic: I Love Living Life. I Am Happy.
http://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE&feature=related

Steve Jobs: How to live before you die
http://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die.html

Laatste nieuws

3

oktober

Bij de zorgverleners begint het te kraken

We hebben hier in Nederland gelukkig een van de beste zorgstelsels ter wereld. Daar mogen we ons abs…

meer

28

maart

Bindingsangst

Petra is een beetje afstandelijk zegt Michiel terwijl hij zijn hand naar haar uitstrekt, maar hij la…

meer

7

november

RIVM: Vaccins kunnen het immuunsysteem verstoren

Bron: Artikel Annemieke Nieborg - Vaccinaties

Al jaren doe ik onderzoek naar vaccins. Mijn zoektoch…

meer

2

februari

Depressie is géén chemische onbalans in uw hersenen

Deze overtuigende video bevat interviews met deskundigen, ouders en slachtoffers. Het is het verhaal…

meer